2019-06-18 14:44Pressmeddelande

Innovativ svensk produkt för löpare minimerar risken för fotsår hos diabetiker

Hos personer med diabetes utgör fotkomplikationer ett allvarligt hot mot inte enbart fötterna utan även mot personens överlevnad. Den s k ”diabetesfoten”, inkluderar sår, infektioner och destruktioner i de nedre extremiteterna.

En enkel skada på foten kan i förlängningen resultera i amputation. I Sverige amputeras fötter/ben årligen på ca 2400 patienter, där diabetiker står för majoriteten. Minst 85 procent av de diabetesrelaterade amputationerna föregås av ett fotsår. Ca 50 procent av fotsåren går att härleda till ”yttre våld”, i dessa fall vanligtvis från patientens fotbeklädnad – skor, stövlar.

The Skin Agent SPORT utvecklades specifikt för att motverka skavsår från kläder, skor och utrustning, primärt med löpare i fokus. I dag används produkten både av professionella atleter och vardagsmotionärer inom många sporter. The Skin Agent SPORT har en dubbel effekt . Den minskar påfrestningen från yttre material (t ex skorna) samtidigt som den aktivt motverkar skador på huden.

Kostsam behandling

Att behandla fotkomplikationer är oerhört kostnadskrävande, speciellt i fall av amputation p g a lång vårdtid, rehabilitering samt ökat behov av omvårdnad och hemhjälp. I Sverige uppskattas enbart behandlingskostnaden för läkning av fotsår till ca 70 000 kr årligen och för underbensamputation inklusive läkning till ca 525 000 kr årligen (1998).

– Ekvationen färre skavsår = färre fotsår kanske verkar enkel, men i det här fallet talar fakta sitt tydliga språk. Kan man som diabetiker undvika skavsår så minskar risken för fotsår och i förlängningen amputation. Möjligheten att bidra till att antalet svåra fotsår och amputationer minskar, om än med några procent, är något som vi tar på stort allvar, säger Linda Nilsson, vd. The Skin Agent SPORT är självklart inte en ersättning för existerande behandlingsmetoder, utan ett enkelt komplement som alla kan använda hemma i förebyggande syfte, avslutar Linda.


Om The Skin Agent

The Skin Agent har på kort tid slagit igenom med smarta funktionsprodukter mot skav och friktionsskador – och för ett aktivt och bekvämt liv. Produkterna är efterfrågade eftersom behovet är stort. Samtidigt växer antalet nöjda användare hela tiden. De första produkterna lanserades i början av 2017. Idag finns tre efterfrågade och uppskattade naturprodukter mot skav och friktionsskador. Vardagsbekvämlighet, sport och vård är områden där produkterna underlättar tillvaron utifrån olika behov.


KONTAKTPERSONER

Linda Nilsson
Vd & Grundare | The Skin Agent
Linda Nilsson

Relaterad media